Psykoterapia

Psykoterapia on vuorovaikutukseen perustuva hoitomuoto, jossa keskitytään lisäämään hyvinvointia ja vähentämään elämää haittaavia asioita. Voimavara-  ja ratkaisukeskeisessä terapiassa tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan vahvuuksia ja piilossa olevia voimavaroja. Toimimattomien aiempien tapojen tilalle etsitään hyödyllisempiä tapoja toimia. Tulevaisuus ja toiveikkuus ovat terapiassa tärkeitä ja asiakas saa turvallisessa vuorovaikutuksessa tilaa ottaa esille ne asiat, jotka juuri sillä hetkellä häntä askarruttavat ja joita hänen mielestään on tärkeä käsitellä. 

Opiskelen ratkaisukeskeistä psykoterapiaa Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan alaisuudessa, josta valmistun vuoden 2019 lopulla. Minulla on vaitiolovelvollisuus ja asiakastiedot säilytän terveydenhuollon säädösten mukaisesti. Minulle on tärkeää toimia ammatillisesti ja asiakasta kunnioittaen niin, että terapiassa asiakas voi huoletta keskittyä itselleen tärkeisiin asioihin. 

Mitä terapiassa tapahtuu?

Terapiassa asiakas tuo yhteiseen keskusteluun asiat, joihin hän haluaa muutosta elämässään. Terapiassa etsitään ymmärrystä omille tunteille, kokemuksille ja toimintatavoille. Terapeutin tehtävä on kysyä oikeita kysymyksiä, kannustaa ja tutkia yhdessä asiakkaan kanssa askeleita kohti muutosta. 

Voiko terapia toteutua videopuhelun välityksellä?

Terapia voidaan toteuttaa myös videopuhelun välityksellä. Toivottavaa on kuitenkin tavata ensimmäisen kerran kasvotusten. Jos sinulla on vaikkapa pitkä matka toimipaikkaani tai sinulla on pieniä lapsia, voi terapia videopuhelun välityksellä olla toimiva ratkaisu. Rauhallinen tila ja yksityisyys terapian aikana on tärkeää. Huolehdin asiakkaan luottamuksellisuudesta myös videopuhelun aikana.

Turvallisuus ja luottamuksellisuus

Terapiassa on tärkeää tuntea olonsa turvalliseksi. Terapiaan tullessaan moni pohtii luottamuksellisuutta. Se on ymmärrettävää, sillä terapiassa puhutaan usein itselle tärkeimmistä ja yksityisimmistä asioista. Minulle on tärkeää, että asiakkaani voivat luottaa vaitiolovelvollisuuteeni ja siihen, että kunnioitan asiakkaan yksityisyyttä.